Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen 2021

Ordförande

Henrik Qvarnlöf

0708-260519

henrik.qvarnlof@storaenso.com


Vice ordförande, SHSO

Johan Martinsson

070-6252805

johan.martinsson@storaenso.com


Kassör 

Johan Ramström

070-3300160

johan.ramstrom@storaenso.com


Vice sekreterare 

Stefan Andersson

072-2406711

stefan.a.andersson@storaenso.com


Studieorg, sekreterare 

Kristian Karlsson

076-2336601

kristian.f.karlsson@storaenso.com


Ledamot Försäkringsansvarig

Mats-Ola Persson

076-1498473

mats-ola.persson@storaenso.com

 

 

Ersättare 

Kenneth Askstrand

073-0399977

kenneth.askstrand@storaenso.com


Ersättare 

Patrik Jansson

070-3177968

patrik.e.jansson@storaenso.com


Ersättare, ungdomsansv. 

Jesper Malgerud

076-8137705

jesperm96@hotmail.com


Ersättare

Kenth Davidsson

070-2569394

kenth.davidsson@storaenso.com