Sulfat Sektionen

Sulfatsektionens styrelse 2020


Namn

Bertil Ramström

Christina Palm

Johan Ramström

Morgan Wahlberg

Kenneth Askstrand

Kristian Karlsson

Andreas Baum

Kenth Davidsson

Mikael Thorén


Sebastian Fröding

Patrik Ferming

Maya Edvinsson/KjellströmJohan Martinsson

Mobil

073-0245517

070-3802303

070-3300160

070-5712097

073-0399977

076-2336601

070-5900491

070-2569394

073-4227870


076-2412409

073-5359115

076-3193356070-6252805

Skift

A

F

E

A

B

C

A

D

F


B

A

CDag

Senast uppdaterad 2020-10-13

Uppdrag

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot, Studieansv.

Ledamot, Förs.informatör

Sekreterare

Ledamot, Förs.informatör

Ledamot

Ledamot


Ersättare

Ersättare

Ersättare,Ungdoms.ansvSamordn HSO, Adj