Sulfat Sektionen

Sulfatsektionen 2019Senast uppdaterad 2019-05-20

Namn

Bertil Ramström

Christina Palm

Henrik Möller

Morgan Wahlberg

Rolf Hansson

Kristian Karlsson

Andreas Baum
Sebastian Fröding

Patrik Ferming

Maya Edvinsson/KjellströmJohan Martinsson


Ann-Katrin KarlssonMobil

073-0245517

070-3802303

070-9299990

070-5712097

070-6236407

076-2336601

070-5900491
076-2412409

073-5359115

0076-3193356070-6252805


070-2020807
Lokaltel

54999

54240

54408

54342

54218

54342

54217
54408

54552

5924073805


54243
Skift

E

F

D

A

A

A

A
F/C

A

CDag


A


Uppdrag

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot, Studieansv.

Ledamot, Förslagskomm, v sekr.

Sekreterare, Ungdoms.ansv

Ledamot, Förs.informatör
Ersättare

Ersättare

ErsättareSamordn HSO, Adj


Försäkringsinformatör
Klicka på länken till vänster om du har problem att läsa PDF-Filer

Har du några funderingar om sidan eller andra frågor,

ventilera gärna i våran gästbok. Eller om du vill skicka

en personlig fråga till Pappers Avdelning 36,

klicka på Kontakt längst upp till höger på menyn.

Pappers avdelning 36 finns nu även på Facebook,

Klicka på knappen "Like" för att bli medlem.