Bokningsschema

Bokningsschema 2021-2022

2021

Okt

Nov

Dec

40

44

49

41

45

50

42

46

51

43

47

52

48


2022

Jan.

Feb.

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt

Nov.

Dec.

1

6

10

14

18

23

27

31

36

40

45

49

2

7

11

15

19

24

28

32

37

41

46

50

3

8

12

16

20

25

29

33

38

42

47

51

4

9

13

17

21

26

30

34

39

43

48

52

5




22



35


44



Ledig =




Bokad =


Veckans nummer är den vecka som tillträdesdagen tillhör, dvs. tisdag


Boka på vår Spanien-mail: spanien@pappersavd36.se



OBS!

Lediga veckor är bokningsbara tidigast torsdag 2 december kl 08.00 

Endast på vår Spanien-mail: spanien@pappersavd36.se