Uppsägning

Avgångsbidrag (AGB)


Senast uppdaterad 2019-01-18


Du kan få ersättning om du:


* Har en tillvidareanställning

* Blir uppsagd på grund av varaktig arbetsbrist (exempel: minskad orderingång,

omorganisation, konkurs)

* Har fyllt 40 år men inte 65 när tillsvidareanställningen upphörde

* Har varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag

som har försäkringen (femårsperioden räknas bakåt, från tidpunkten då

tillsvidareanställningen upphörde)

* Blir uppsagd men får fortsätta arbeta i samma företag eller annat företag i koncernen

men med kortare arbetstid (en del av ersättningen)


Du har inte rätt till ersättning om du får fortsatt arbete hos samma företag, eller annat företag i

koncernen, inom tre månader efter din sista anställningsdag.


Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.


Ersättning om du arbetat heltid och blivit uppsagd 2019:

 

Ersättningen är ett engångsbelopp mellan 35 736 kronor och 51 972 kronor.

Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder.

Beloppet är skattepliktigt (AFA drar 30 %)


Se länk till afa:

www.afaforsakring.se                                                                                     36:ans Carina


Klicka på länken till vänster om du har problem att läsa PDF-Filer

Har du några funderingar om sidan eller andra frågor,

ventilera gärna i våran gästbok. Eller om du vill skicka

en personlig fråga till Pappers Avdelning 36,

klicka på Kontakt längst upp till höger på menyn.

Pappers avdelning 36 finns nu även på Facebook,

Klicka på knappen "Like" för att bli medlem.