Arbetskada

Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada (TFA)

Senast uppdaterad 2019-04-09


Har du skadat dig i jobbet?


Du kan få ersättning om något av följande inträffar:


•Olycksfall på arbetet

Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet


•Olycksfall under färd till eller från arbetet

Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet

För skador som uppkommer vid trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon omfattas inte arbetsskadeförsäkringen utan trafikförsäkringen.


•Arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)


•Smittsam sjukdom

(besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)För ytterligare information – gå in på  www.afaforsakring.se. Där kan du läsa mer om vad som gäller.


Du kan också vända dig till våra HSO:

Johan Martinsson    070-6252805

Stefan Andersson    070-5273822

Mats-Ola Persson     076-1498473