Dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Senast uppdaterad 2019-04-09


Försäkringen gäller om Du skulle avlida i yrkesverksam ålder. Ersättning kan betalas i form av

engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Engångsbeloppens storlek

beror på Din ålder, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.

 

Försäkringen kan i vissa fall gälla om make/maka/registrerad partner eller sambo avlider

och inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring.

 

För mer information – kontakta expeditionen eller någon av våra försäkringsinformatörer.


Se länk till afa:  www.afaforsakring.se