Barngruppliv

Barngruppliv

Senast uppdaterad 2019-04-09


Gäller för barn till gruppmedlem fr o m 22 graviditetsveckan till och med det

kalenderår barnet fyller 18 år, även barn till make/registrerad partner eller sambo

omfattas om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen.

 

Barnet måste vara stadigvarande bosatt inom Norden. Om barnet avlider utbetalas     

35.000 kr
36:ans Carina


Klicka på länken till vänster om du har problem att läsa PDF-Filer

Har du några funderingar om sidan eller andra frågor,

ventilera gärna i våran gästbok. Eller om du vill skicka

en personlig fråga till Pappers Avdelning 36,

klicka på Kontakt längst upp till höger på menyn.

Pappers avdelning 36 finns nu även på Facebook,

Klicka på knappen "Like" för att bli medlem.