Barngruppliv

Barngruppliv

Senast uppdaterad 2019-04-09


Gäller för barn till gruppmedlem fr o m 22 graviditetsveckan till och med det

kalenderår barnet fyller 18 år, även barn till make/registrerad partner eller sambo

omfattas om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen.

 

Barnet måste vara stadigvarande bosatt inom Norden. Om barnet avlider utbetalas     

35.000 kr
36:ans Carina