Diagnosförsäkring

Diagnosförsäkring

Senast uppdaterad 2020-10-27


Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon

av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

 

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90

dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.


 

Dessa diagnoser kan omfattas av försäkringen:


·       Malign cancer (exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörerP


·       Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg


·       Diabetes typ 1 och 2


·       Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)


·       Parkinsons sjukdom


·       Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)


·       Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)


·       Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada


·       Synnedsättning, (tidigare krävdes total förlust av syn, nu ändrat till 1 öga fr o m 1/1-15)


·       Hörselnedsättning (tidigare döv på båda öronen, nu ändrat till 1 öra fr o m 1/1 -15)


·       Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, stroke


·       Aortaaneurysm (aortabråck)


·       Alzheimers sjukdom


·       Upphörande av leverfunktion (ej alkoholrelaterad)


·       Upphörande av njurfunktion (kronisk njursvikt)


·       Förlust av arm eller ben (amputationer)


 

Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos

är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas

ingen ersättning.

 

Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny

ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen.

 

Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.  OBS ! Från 1/1- 2021 kommer Försäkringsbeloppet att ändras till

25 000 Kronor, med möjlighet att själv försäkra upp till 50 000 kronor. 

 

När anmälan görs måste avdelningen intyga att personen tillhör gruppen.

 

För mer information – kontakta expeditionen eller någon av våra försäkringsinformatörer.