Gruppliv

Gruppliv

Senast uppdaterad 2019-04-09


Pappers avd 36 har tecknat en Grupplivförsäkring som gäller samtliga medlemmar.

Försäkringsbeloppet är 4 prisbasbelopp.


Basbelopp 2018 = 45.500 kr

Basbelopp 2019 = 46.500 kr

 

Försäkringen gäller tom den månad man fyller 65 år. Om man kvarstår i arbete gäller försäkringen som längst  t o m den månad man fyller 69.

 

Förmånstagare

 

Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen:

 

1. Make, registrerad partner eller sambo

2. Arvsberättigade släktingar                                                                                                     

3. Den fackförbundsavdelning som gruppmedlem tillhör vid tidpunkten för dödsfallet

 

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam. Blanketter för detta finns

på expeditionen


                                                                                                                               36:ans Carina