K-hem

K-Hem (Kollektiv hemförsäkring)

Senast uppdaterad 2019-04-09


Samtliga medlemmar i Pappers har kollektiv hemförsäkring i Folksam, såvida man inte har

reserverat sig.

 

Försäkringen innehåller:

* Lösöre - beloppslöst

* Egendomsskydd (brand, vatten, inbrott)

* Ansvarsförsäkring

* Reseskydd

* Överfallsskydd

* Rättsskydd

* Kris

* ID-stöld  -   Ring ID Supporten 0771-190001

 

Fördelar vid två Obligatoriska hemförsäkringar:

* Allrisk ingår.


Samt dubbla belopp på vissa moment. Mycket att skriva om här - hör av dej till exp om du vill veta mer.


Fr o m 2019 höjs självrisken till 1.800 kr


OM du blir sjuk eller skadar dig på resa - tänk på att kontakta SOS, FALCK eller Folksam


Utomlands:

Folksam Jour (dygnet runt)   +46 20 45 00 00

SOS International (ej motor)  +45 70 10 50 50

Motorskador (dygnet runt)     +46 20 45 00 00

Falck Global Assistance          +46 8 587 717 76


Hitta sjukvård utomland

Du kan använda tjänsten vid enklara sjukdomar och skador. Blir du allvarligt sjuk eller skadad skall du alltid höra av dig till Folksams larmcentraler Falck Global Assistance eller SOS.

Mer information finner du under

https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/hitta-sjukvard-utomlands


Medicinsk förhandsbedömning

Om du är sjuk eller skadad innan resan - undvik oväntade kostnader genom att göra en medicinsk förhands-bedömning. Du som är kroniskt sjuk, behandlas eller nyligen behandlats för en sjukdom eller skada kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning INNAN du reser utomlands.


Reseskyddet gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår efter symtom som du har haft och sökt vård för de senaste 3 månaderna innan avresan - utan endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan.


Det räcker inte att din läkare ger klartecken att du kan resa. Är du försäkrad hos Folksam är det bara SOS eller Falck som kan besluta och ge ett förhandsbesked om din sjukdom eller skada är ersättningsbar på resan.


Här är länken till den kostnadsfria förhandsbedömningen, genom att svara på några frågor får du en bedömning om du kommer att omfattas av försäkringen innan du reser:


https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/medicinsk-forhandsbedomning.

                                                                                                                                36:ans Carina