Kompletterings TGL

Kompletterings TGL (Tjänstegruppliv)

Senast uppdaterad 2019-04-09


Detta är en försäkring som förbundet tecknat för de medlemmar som är under 65 år

och som inte längre har rätt till TGL enligt kollektivavtalet. (T ex arbetslösa

medlemmar där efterskyddet upphört)

 

Försäkringen gäller vid medlems dödsfall och har samma belopp som kollektiv TGL.

                                                                                                                              36:ans Carina


Klicka på länken till vänster om du har problem att läsa PDF-Filer

Har du några funderingar om sidan eller andra frågor,

ventilera gärna i våran gästbok. Eller om du vill skicka

en personlig fråga till Pappers Avdelning 36,

klicka på Kontakt längst upp till höger på menyn.

Pappers avdelning 36 finns nu även på Facebook,

Klicka på knappen "Like" för att bli medlem.