Kompletterings TGL

Kompletterings TGL (Tjänstegruppliv)

Senast uppdaterad 2019-04-09


Detta är en försäkring som förbundet tecknat för de medlemmar som är under 65 år

och som inte längre har rätt till TGL enligt kollektivavtalet. (T ex arbetslösa

medlemmar där efterskyddet upphört)

 

Försäkringen gäller vid medlems dödsfall och har samma belopp som kollektiv TGL.

                                                                                                                              36:ans Carina