Olycksfall på fritid

Medlemsolycksfall på fritid

Senast uppdaterad 2019-04-09


Du som är medlem i Pappers har ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen

Medlemsolycksfall - Fritid ingår i medlemskapet.


 

OBSERVERA att försäkringen gäller enbart vid olycksfall på fritid.


 

Ersättningar som kan utgå är:

 

Ø  Ersättning för kostnader

          o   Olycksfallsersättning

          o   Akutersättning

          o   Sjukhusvistelse

          o   Rehabiliteringskostnader

          o   Tandskadekostnader

          o   Övriga kostnader

Ø  Kroppsskadeersättning

Ø  Medicinsk Invaliditet

Ø  Krisförsäkring

 

Om Du råkat ut för olycksfall på fritiden som lett till läkarbesök – ta kontakt med expeditionen

eller någon av våra försäkringsinformatörer – så hjälper vi Dig att göra en anmälan till Folksam.


Nyheter 2016

* Rätt till krisbehandling10 i samband med barnbarns dödsfall

* Korttidsboende (som idag ingår i "övriga kostnader") ersätts med 100 kr/dag

* Vård hos sjukgymnast jämställs med läkare/sjuksköterska vad gäller rätten till "Olycksfallsersättning"
                                                                                                                              36:ans Carina