Olycksfall på fritid

Medlemsolycksfall på fritid

Senast uppdaterad 2019-04-09


Du som är medlem i Pappers har ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen

Medlemsolycksfall - Fritid ingår i medlemskapet.


 

OBSERVERA att försäkringen gäller enbart vid olycksfall på fritid.


 

Ersättningar som kan utgå är:

 

Ø  Ersättning för kostnader

          o   Olycksfallsersättning

          o   Akutersättning

          o   Sjukhusvistelse

          o   Rehabiliteringskostnader

          o   Tandskadekostnader

          o   Övriga kostnader

Ø  Kroppsskadeersättning

Ø  Medicinsk Invaliditet

Ø  Krisförsäkring

 

Om Du råkat ut för olycksfall på fritiden som lett till läkarbesök – ta kontakt med expeditionen

eller någon av våra försäkringsinformatörer – så hjälper vi Dig att göra en anmälan till Folksam.


Nyheter 2016

* Rätt till krisbehandling10 i samband med barnbarns dödsfall

* Korttidsboende (som idag ingår i "övriga kostnader") ersätts med 100 kr/dag

* Vård hos sjukgymnast jämställs med läkare/sjuksköterska vad gäller rätten till "Olycksfallsersättning"
                                                                                                                              36:ans Carina


Klicka på länken till vänster om du har problem att läsa PDF-Filer

Har du några funderingar om sidan eller andra frågor,

ventilera gärna i våran gästbok. Eller om du vill skicka

en personlig fråga till Pappers Avdelning 36,

klicka på Kontakt längst upp till höger på menyn.

Pappers avdelning 36 finns nu även på Facebook,

Klicka på knappen "Like" för att bli medlem.