Pappers sjuk

Pappers Sjuk

Senast uppdaterad 2019-04-09

Kostnadsersättning.


Kostnadsersättning utbetalas när man varit sjukskriven i 90 sammanhängande dagar.


OBS!! Man måste vara fullt arbetsför när försäkringen träder ikraft (1 januari 2011) för att

denna ersättning skall kunna betalas ut.

Kostnadsersättningen är alltid ett helt belopp (dvs 5 % av gällande basbelopp) och inte

beroende av graden av arbetsoförmåga.

 

Hör av Dig till expeditionen eller någon av våra försäkringsinformatörer om Du vill veta mer.
Fortsätter sjukskrivningen ytterligare efter 90 dagar kan man få sk månadsersättning


Ersättning utbetalas fr o m 91:a dagen och i max 540 dagar (18 månader)

Ersättningsnivån som avdelning 36 valt är 5 % på gällande prisbasbelopp


Man kan få ersättning om man är sjukskriven 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %. 

Ersättningsnivån är i proportion till sjukskrivningsgraden.Basbelopp 2018 = 45.500 kr

Basbelopp 2019 = 46.500 kr


Tänk också på att du har rätt att ta med dig någon facklig representant (eller annan) om du blir kallad till Rehab-möte.


Kontakta expeditionen om du behöver hjälp.


                                                                                                                             36:ans Carina