Avtalspension

Avtalspension SAF-LO

Senast uppdaterad 2019-04-09


Fr o m 1 januari 2011 skall arbetsgivaren betala in premien för alla fr o m 25 års ålder.


 

* Fr o m 2012 är premien är 4,5 % på bruttolön, samt värdet av fri kost och logi under

7,5 inkomst-basbelopp (IBB)

* 30 % på lönedelar över 7,5 IBB

* Föräldraledighet får medräknas i max 13 månader.

* Efterskydd – De som inte längre har kvar sin anställning och blir sjuk eller får

sjukersättning (fd sjukpension) inom 90 dagar får numera rätt till pensionspremie.

 

Blanketter för flytt av pensionskapital och ändring av pensionsval finns på Pappers expedition.

 

För mer information:  http://www.fora.se/SAF-LO/