2020

Nyheter 2020

23 December: Lediga veckor Spanien 2021


Utlottningen av Spanienlägenheten 2021 är klar.

Se lediga veckor under förmåner/lägenheten spanien/bokningsschema.


OBS!

Bokning kan tidigast ske måndagen den 28 december kl 08.00 på spanien@pappersavd36.se


Klicka på bilden för att förstora

10 December: Förändring av diagnosförsäkring


Information från 36:an försäkringsansvarig

// Fredrik Skålberg


Se bifogat dokument

Medlemsmötet den 16 november är inställt!


Detta på grund av de nya restriktionerna för Covid-19.


// Avdelningsstyrelsen

Medlemsmöte måndagen den 16 november kl.17.00

Skoghalls Folkets Hus, restaurangen


Ärenden

  • AVTAL 2020
  • Lokala löneförhandlingar
  • Övriga medlemsfrågor


Välkomna!

Avdelningsstyrelsen

Klicka på bilden för att förstora

5 November: Utlottning av lägenheten i Spanien.Blanketten skall vara oss tillhanda senast 3 december 2020, i pappersform eller som epost (spanien@pappersavd36.se), för att vara med i lottningen.


Se bifogad anmälningsblankett.

Klicka på bilden för att förstora

Pappers som Förbund fyller 100 år!

36:an har 100 st goodiebags som vi delar ut vid bestämd tidpunkt, läs mer i bifogad fil, först till kvarn gäller.

Expeditionens öppettider från vecka 39 och framåt.

 

Avdelningsstyrelsen har beslutat att ha expeditionsdag på helgfria torsdagar 08.00-17.00.

Detta innebär att det framöver blir expeditionsdag 1 dag/vecka mot tidigare 2 dagar/vecka.

Det bör tilläggas att oftast så är expeditionen bemannad vissa tider övriga dagar också.

 

Kontakt

Mailadress:                                   kansli@pappersavd36.se

Telefonnummer:                           054-517081

Klicka på bilden för att förstora

  Famijedag Söndag den 30 augusti

Klicka på bilden för att förstora

Avdelningens årsmöte 2020

    

Välkomna till  Folketshus

Onsdag den 3 juni kl 17.00

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar


OBS!

Ingen servering och mingel pga Covid-19!

 36:ans Semesterlägenhet

Det har kommit in en del återbud till semesterlägenheten, kolla under förmåner, -lägenhet i spanien, -bokningsschema för lediga veckor. Först till kvarn gäller, maila till spanien@pappersavd36.se för att boka.

Klicka på bilden för att förstora

36:ans Semesterlägenhet

Utifrån det pågående Corona utbrottet uppdaterades styrelsens tidigare beslut:

Avdelningen följer UD:s restriktioner gällande Corona. Avdelningen återbetalar hyra till medlem som inte åker till lägenheten. Detta sker löpande så länge UD avråder resa till Spanien eller gränsen är stängd.

Styrelsen beslutade också att, under 2020, betala tillbaka hyresavgiften till medlem som av oro avstår sin bokade vecka oavsett om restriktionerna är borttagna.

 

Avdelningsstyrelsen

Klicka på bilden för att förstora

Avdelningen har uppvaktat de kamrater som skulle            avtackats på det inställda årsmötet 17 mars. 

    


Se bifogad fil.

Klicka på bilden för att förstora

Pappers inför Inkomstförsäkring fr.1 juli -20! 

    


Se bifogad fil.

Klicka på bilden för att förstora

Förlängning av avtalet! 

    

Pappers har likt andra förbund ajournerat årets avtalsförhandlingar till

den 1 oktober.


Se bifogad fil.

36:ans semesterlägenhet

    

Utifrån det pågående Corona pandemin har styrelsen beslutat följande:

Avdelningen följer UDs restriktioner gällande corona.

Vi återbetalar avgiften till medlem som väljer att inte åka till lägenheten

p.g.a pandemin.

Detta sker löpande så länge som UD avråder resor till Spanien


Avdelningsstyrelsen

Avdelningens årsmöte 2020 Inställt

    

Med anledning av rådande omständigheter kring Corona-viruset har   

styrelsen beslutat flytta 36:ans Årsmöte tisdagen 17 mars framåt i tiden.

Vi återkommer med ny mötestid.


Avdelningsstyrelsen

Klicka på bilden för att förstora

Avdelningens årsmöte 2020

    

Välkomna till  Folketshus

Tisdag den 17 mars kl 18.00

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar


Välkomna på mingel från 17:30

Klicka på bilden för att förstora

Nomineringar inför AVD 36  åsmöte 2020

    

De bundna nomineringar som gjordes på nomineringsmötet

2 Mars 

Klicka på bilden för att förstora

 

Information från Pappers ang. "ledigheter" efter      utlandsvistelse

    

 Se bifogad fil. Har ni funderingar så kontaktar ni oss i   avdelningen

  

  

Klicka på bilden för att förstora

  Avdelningens Nomineringsmöte

    

   Nu är det dags för avdelningen att nominera kandidater

   till de bundna nomineringarna

   2 Mars Kl 17:00

  

   Välkomna

  Återbud Vecka 15

    

  Ledig vecka i Spanien pga. återbud


  Först till kvarn gäller

  Anmälan på Spanien mailen

Klicka på bilden för att förstora

  Kulturstipendium / Kulturbidrag 2020

    

   Nu är det dags för avdelningen att nominera kandidater, personer

   och/eller organisationer till kulturstipendium

   Pappers kulturstipendium och kulturbidrag!


   Information se cirkuläret eller kontakta expeditionen

Klicka på bilden för att förstora

  

  Ändrade rutiner för  kulturarangemang 

  Fr.o.m 1 Jan ska biljetter lämnas till Billerud Fritid som sköter    utbetalningarna fortsättningsvis

  Biljetterna ska sändas med internpost till udden eller lämnas      på plats

  Se regelverk