Medlemsutbildning

Medlemsutbildning

Senast uppdaterad 2020-10-15


FGU är en facklig grundutbildning för alla medlemmar. Den är på 4 dagar/ 32 tim.

 

UVA ersättning utgår vilket innebär att om du jobbar så får du ersättning för förlorad arbetstid.

Är du ledig utgår övertidsersättning.

 

Dag 1 är vi på Skoghalls Folkets Hus.

Dag 2-4 åker vi till Lesjön


 

Avd.36 står för mat och logi samt milersättning till de som har bil till Lesjön.

 

Kursen innehåller en lätt genomgång av LAS, MBL, Allmänna anställningsvillkor, Kollektivavtal,

Lokalavtal, Skydd och säkerhet och Facklig historia.

Högst 10 deltagare/tillfälle.
 


 

Anmälan görs till Mats-Ola Persson, 076-1498473 eller Kristian Karlsson,  076-2336601